• Westbroekplein 65, 1107 NK Amsterdam Zuidoost

 • Antibiotica

 • In 2014 zijn nieuwe wetten opgesteld met betrekking tot het antibioticagebruik door dierenartsen. Als antibiotica op verkeerde wijze worden ingezet, kunnen er steeds meer resistente bacteriën komen. Deze bacteriën vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Het is daarom belangrijk dat we ons aan deze wetten houden.

  Wat houdt dit in voor u en uw huisdier?

  • Antibiotica mogen niet over de balie meegegeven worden zonder dat wij uw dier onderzocht hebben.
  • We zullen terughoudend moeten zijn met het inzetten van antibiotica.
  • We zullen vaker overgaan tot het kweken van de bacterie om gerichter en doeltreffender te kunnen behandelen.
  • Bepaalde groepen antibiotica zijn zogenaamde derde-keuzemiddelen geworden. Dit betekent dat deze alleen nog gebruikt mogen worden, als uit kweek blijkt dat geen enkel ander antibioticum werkzaam is tegen de bacterie.