• Westbroekplein 65, 1107 NK Amsterdam Zuidoost

  • Vaccinaties bij het konijn

  • Met de komst van een nieuw vaccin hoeven konijnen nog maar één per jaar gevaccineerd te worden tegen myxomatose en VHS/RHD. Deze inenting mag al vanaf 5 weken gegeven worden.

    Let op: insecten komen gemakkelijk uw huis binnen! Het is dus verstandig ook binnenkonijnen te vaccineren!

    De verschillende ziekteverwekkers

    Myxomatose: een virus overgebracht door stekende insecten. Het meest kenmerkend zijn de zwellingen rond de ogen en de mond. De sterfte is hoog en er is geen medicijn tegen myxomatose. De therapie bestaat uit het op peil houden van de vocht- en energiebalans. Het is zeer besmettelijk voor konijnen. Na vaccinatie kan uw konijn een bult ontwikkelen op de plaats van injectie.

    VHS/RHD: een virusziekte die zich met name uit in bloederige diarree. Het wordt overgebracht door contact tussen konijnen, hun uitwerpselen en insecten. Ook hier is geen goede therapie voorhanden.